Inschrijven op onze invest-nieuwsbrief

Uw toekomst en die van uw familie veilig stellen

Hoe beleggen?

  • Aankoop in eigen naam: geen directe belastingheffing op de residentiële huuropbrengst, aftrek van de interesten van het bedrag van het verhoogd kadastraal inkomen, geen belasting op de waardevermeerdering
  • Aankoop in patrimoniumvennootschap: vergemakkelijkt de opneming van de reële kosten en de overdracht op familieleden, maar belastingheffing op de huuropbrengst en de waardevermeerdering bij wederverkoop
  • Aankoop in blote eigendom en vruchtgebruik: grote voordelen op erfrechtelijk en fiscaal vlak. Na afloop van het vruchtgebruik (min. 15 jaar) kan het patrimonium overgedragen worden aan een privépersoon.
  • Een aankoop met splitsing - ondergrond en erfpacht: zelfde voordeel als bij het vorige punt, maar de looptijd van het erfpachtrecht ligt tussen 27 en 99 jaar. Dit systeem vereist een complexe structuur.

› Schrijf u in op onze nieuwsbrieven